Air Show Birrfeld 2012

Saturday, February 25, 2012, 28 Photos.

Toi Toi © Bernd Nies Aerobatics © Bernd Nies Aerobatics © Bernd Nies Mustang P51 © Bernd Nies Super Puma © Bernd Nies Super Puma © Bernd Nies Patrouille Suisse © Bernd Nies Patrouille Suisse © Bernd Nies Patrouille Suisse © Bernd Nies Patrouille Suisse © Bernd Nies Patrouille Suisse © Bernd Nies Patrouille Suisse © Bernd Nies Patrouille Suisse © Bernd Nies Patrouille Suisse © Bernd Nies Patrouille Suisse © Bernd Nies Patrouille Suisse © Bernd Nies Patrouille Suisse © Bernd Nies Patrouille Suisse © Bernd Nies Patrouille Suisse © Bernd Nies Patrouille Suisse © Bernd Nies Patrouille Suisse © Bernd Nies Patrouille Suisse © Bernd Nies Patrouille Suisse © Bernd Nies Patrouille Suisse © Bernd Nies Patrouille Suisse mit Edelweiss Airbus © Bernd Nies Patrouille Suisse mit Edelweiss Airbus © Bernd Nies Patrouille Suisse mit Edelweiss Airbus © Bernd Nies Edelweiss Airbus © Bernd Nies