Thailand

December 23 to 28, 2007, 14 Photos.

Pak Meng © Bernd Nies Pak Meng © Bernd Nies Pak Meng © Bernd Nies Longtail Boats © Bernd Nies Pak Meng Jetty © Bernd Nies Moonrise © Bernd Nies Diving Boats © Bernd Nies Christmas Party © Bernd Nies Dancers © Bernd Nies Koh Ha © Bernd Nies Koh Ha © Bernd Nies Koh Ha © Bernd Nies Koh Ha © Bernd Nies Koh Ha © Bernd Nies